/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 840
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95)"
Сторінки 1   2   3  
0258 Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 )

Про внесення змін та доповнень до Закону України

"Про обмеження монополізму та недопущення

недобросовісної конкуренції у підприємницькій

діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1993 р., N 27, ст. 291; 1995 р., N 13, ст.85) такі зміни і доповнення:

1. У статті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"органи влади і управління - центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, органи управління громадських організацій, а також асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств при виконанні ними функцій управління в межах делегованих їм повноважень";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"господарюючий суб'єкт (підприємець) - юридична особа незалежно від форми власності, що займається діяльністю по виробництву, реалізації, придбанню товарів (робіт, послуг), громадянин, який здійснює самостійну підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, група зазначених юридичних та (або) фізичних осіб, якщо одна або декілька з них здійснює контроль над іншими, тобто має вирішальний вплив на їх господарську діяльність, у тому числі на прийняття управлінських рішень на підставі: володіння їх акціями (паями, частками); володіння або права використання їх активів; прав, зафіксованих в установчих документах або угодах (контрактах); збігу більш як чверті складу органів управління та (або) спостережних рад тощо".

2. Статтю 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів;

встановлення монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призводить до обмеження конкуренції".

3. Абзац третій пункту 1 статті 6 викласти в такій редакції:

"примушення підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладання договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів".

4. Статтю 7 доповнити абзацом такого змісту:

"замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення юридичними або фізичними особами реклами, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України і може завдати шкоди громадянам, установам, організаціям або державі".

5. Пункти 2 і 3 статті 8 викласти в такій редакції:

"2. Демонополізація економіки і розвиток конкуренції в Україні забезпечуються згідно із спеціальною програмою, яка розробляється Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України.

3. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень, в тому числі від зловживання монопольним становищем та недобросовісної конкуренції, здійснюються Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції".

6. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Антимонопольний комітет України

1. Антимонопольний комітет України утворюється Верховною Радою України у складі Голови Комітету та десяти державних уповноважених.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар