Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (07.07.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (07.07.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.3
Скачувань: 779
0276 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (07.07.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 35, ст.270 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315, N 40, ст.363) такі зміни і доповнення:

1. Перше речення частини першої преамбули викласти в такій редакції:

"Народні депутати України є повноважними представниками народу України у Верховній Раді України та відповідальними перед ним".

2. Статті 3 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Дострокове припинення повноважень

народного депутата України

Повноваження депутата припиняються достроково за рішенням Верховної Ради України:

у зв'язку з обранням або призначенням депутата на посаду, зайняття якої за законом несумісне з виконанням повноважень народного депутата України;

у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень;

у разі припинення депутатом громадянства України або виїзду його на постійне проживання за межі України;

у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили щодо особи, яка є депутатом;

у разі визнання депутата судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим.

У разі смерті депутата його повноваження припиняються без прийняття рішення.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається Верховною Радою України за поданням комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. Рішення вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому Законом порядку.

Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата встановлюється Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Повноваження депутата достроково припиняються також відповідно до Закону України "Про відкликання народного депутата України" ( 396/95-ВР ).

Стаття 4. Здійснення депутатських повноважень

Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі. Статус депутата несумісний з зайняттям будь-якої іншої виробничої або службової посади, за винятком викладацької, наукової та іншої творчої роботи.

Народний депутат не може:

залучатись як експерт органами попереднього слідства, прокуратури, суду;

одержувати від іноземних урядів та іноземних і українських установ, організацій та підприємств незалежно від форм власності подарунки і винагороди, крім випадків, пов'язаних з викладацькою, науковою та іншою творчою роботою;

використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

Народний депутат України зобов'язаний також дотримувати інших вимог та обмежень, які встановлюються законодавством про боротьбу з корупцією.

Зайняття депутатом посади, не сумісної з депутатським мандатом, веде до припинення депутатських повноважень у встановленому законодавством порядку".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes