Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" (13.07.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" (13.07.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.3
Скачувань: 672
0301 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" (13.07.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про Державний бюджет України на 1995 рік"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 30, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 16, ст.111):

1. Статтю 1 Закону викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік, з урахуванням підсумків його виконання за перший квартал 1995 року, по доходах у сумі 1 486 314 953,5 млн. карбованців, по видатках - 1 860 379 093,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту - 374 064 139,9 млн. карбованців.

Джерелами покриття дефіциту Державного бюджету України визначити кредити Національного банку України - 204 967 200 млн. карбованців, зовнішні джерела фінансування - 169 096 939,9 млн. карбованців".

2. Збільшити надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік на 214 359 186 млн. карбованців, у тому числі:

Податок на прибуток підприємств 33 046 790

Прибутковий податок з громадян 11 245 396

Внески підприємств та господарських органі- зацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 33 650 000

Надходження до стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу 50 000 000

Надходження до Пенсійного фонду 65 417 000

Надходження вільних залишків позабюджетних фондів 10 000 000

Внески до бюджету сум від перевищення фонду споживання 7 500 000

Плата за сертифікати на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 3 500 000

3. Зменшити надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік на 26 300 000 млн. карбованців, у тому числі:

Надходження коштів від Державного комітету

по матеріальних резервах 26 300 000

4. Збільшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік на 240 620 006 млн. карбованців, у тому числі:

Соціальний захист населення 13 513 006

з них:

за рахунок стабілізаційного фонду

паливно-енергетичного комплексу 5 000 000

Фінансування науки 2 000 000

Державні капітальні вкладення 54 000 000

з них:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes