Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (13.07.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (13.07.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.8
Скачувань: 868
0305 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (13.07.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 30, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1. Статтю 165-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 165-1. Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного

фонду України, Фонду соціального страхування

України платників обов'язкових страхових

внесків та порушення порядку обчислення і

сплати внесків на соціальне страхування

Ухилення громадян-підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України як платників обов'язкових страхових внесків, приховування (заниження) службовою особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці та громадянами-підприємцями і адвокатами сум доходу, з яких обчислюються внески на соціальне страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування внесків до відповідних фондів, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

O

hf

hf

B*

hf

hf

hf

P

R

~

рафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У статті 244-2:

частину першу після слів "пов'язані з" доповнити словами "ухиленням від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України та";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes