Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (15.09.95), Детальна інформація

Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (15.09.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.6
Скачувань: 874
0327 Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (15.09.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про операції з давальницькою сировиною у

зовнішньоекономічних відносинах

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 32, ст.255 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 328/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 32, ст.256 )

( Норми Закону у частині сплати податку на додану вартість

поширюються тільки на виконання зобов'язань по векселях,

виданих платниками податку до набрання чинності Законом

N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

( Додатково див. пункт 3 статті 7 Закону

N 468/97-ВР від 17.07.97, ВВР, 1997, N 44, ст.281 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 958-XIV ( 958-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.344

N 2555-III ( 2555-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.203 )

( В редакції Закону

N 2761-III ( 2761-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.40

- набуває чинності з 01.01.2002 року )

Стаття 1. Визначення понять

У цьому Законі поняття вживаються у такому значенні:

виконавець - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює операції з давальницькою сировиною;

готова продукція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем. Готова продукція може бути повернена у країну замовника або реалізована замовником (чи за його дорученням виконавцем) у країні виконавця або в іншій країні. У разі потреби Кабінет Міністрів України визначає види продукції (товару), які не можуть класифікуватися як готова продукція;

давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції. Давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній території України за національну валюту України або отримана ним в результаті проведення інших операцій, у тому числі товарообмінних. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на вироблену з неї готову продукцію належить замовнику;

замовник - суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину для вироблення готової продукції;

операція з давальницькою сировиною - операція з попередньої поставки сировини для її наступного перероблення (оброблення, збагачення чи використання) на готову продукцію за відповідну плату, незалежно від кількості виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) за умови, якщо вартість давальницької сировини на кожному етапі переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції. Операції, що не передбачають попередньої поставки сировини для отримання готової продукції, або коли вартість сировини є меншою зазначених 20 відсотків, не вважаються операціями з давальницькою сировиною;

операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результаті технологічного процесу із зміною коду по ТН ЗЕД (незалежно від кількості виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі переробки, а також на заключному, є основним матеріалом та її вартість становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції, при цьому обов'язковим є попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення виготовленої з неї готової продукції замовнику. При розрахунку вартості давальницької сировини у вартості готової продукції враховуються вартість всієї вивезеної (ввезеної) давальницької сировини та витрати по доставці цієї сировини до виконавця;

форс-мажорні обставини - непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо, заборона експорту (імпорту), валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сировину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, прийняті державою або відповідним державним органом тощо) і призводять до порушення умов укладених контрактів, цього Закону та інших законодавчих актів.

Стаття 2. Порядок ввезення на митну територію України

давальницької сировини іноземного замовника та

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes