Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" (05.10.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" (05.10.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.4
Скачувань: 755
0358 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" (05.10.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про боротьбу з корупцією"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст.268 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 359/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.269 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05 ):

1. Статтю 6 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Якщо в ході дізнання, попереднього чи судового слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9-11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження у кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення".

2. У статті 23-1:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Якщо в ході дізнання, попереднього слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, буде встановлено, що в діянні особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, чи в діяннях інших осіб є ознаки дисциплінарного правопорушення або ці особи повинні бути згідно з чинним законодавством притягнуті до матеріальної відповідальності, орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані порушити в поданні питання про притягнення цих осіб до дисциплінарної або матеріальної відповідальності".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані вжити заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення" ( 80732-10 ).

3. У статті 23-2:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "В окремій ухвалі (постанові) суд зобов'язаний за наявності на те підстав порушити питання про притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб, у діяннях яких є ознаки дисциплінарного правопорушення або які згідно з чинним законодавством повинні бути притягнуті до матеріальної відповідальності";

доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:

"У разі залишення посадовою особою окремої ухвали (постанови) суду без розгляду повинно бути вжито заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

4. Доповнити статтю 98 ( 1002-05 ) після частини першої новою частиною такого змісту:

"Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи".

У зв'язку з цим частини другу і третю цієї статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

5. Доповнити Кодекс статтею 98-1 такого змісту:

"Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої

порушено кримінальну справу

У разі, коли кримінальну справу порушено щодо певної особи, прокурор (суддя) вправі прийняти рішення про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення попереднього розслідування чи судового розгляду, про що виносить мотивовану постанову (ухвалу)".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes