/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (17.10.95), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (17.10.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 537
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (17.10.95)"
Сторінки 1   2  
0387 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (17.10.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 38, ст.284 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 388/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, N 38, ст.285 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1550-III ( 1550-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.176 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 1550-III ( 1550-14 ) від 16.03.2000 )

II. У Законі України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст.106; 1993 р., N 44, ст.420):

1. Абзац шостий частини другої статті 5 після слів "плани їх дислокації та розташування" доповнити словами "мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та про порядок проведення мобілізації".

2. У статті 7:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"визначає джерела і порядок фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також створення і збереження мобілізаційного резерву матеріальних ресурсів";

в абзаці п'ятому слова "воєнного стану" замінити словами "особливого періоду".

3. Частину другу статті 8 після абзацу дванадцятого доповнити абзацами тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим і шістнадцятим такого змісту:

"розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України та інших військових формувань;\x20AC

\x0160

U

i

B*Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар