Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про війська внутрішньої та конвойної охорони" (31.10.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про війська внутрішньої та конвойної охорони" (31.10.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.7
Скачувань: 689
0407 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про війська внутрішньої та конвойної охорони" (31.10.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про війська внутрішньої та конвойної охорони"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 42, ст.304 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 408/95-ВР від 31.10.95, ВВР, 1995, N 42, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про війська внутрішньої та конвойної охорони" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.397) такі зміни і доповнення:

1. Назву Закону викласти у такій редакції:

"Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України".

2. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська) входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих державних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, охорони виправно-трудових і лікувально-трудових установ, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю".

3. Абзац дев'ятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю".

4. Частину першу статті 7 після слів "заарештованих і засуджених" доповнити словами "із військових частин спеціального призначення та спеціальних моторизованих військових частин міліції".

5. У статті 9:

частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"брати участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, забезпеченні громадської безпеки під час проведення масових заходів, припиненні масових безпорядків у населених пунктах".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

J

B*

L

N

P\x00B8

$

&The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes