Про внесення доповнень до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (15.12.95), Детальна інформація

Про внесення доповнень до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (15.12.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 892
0478 Про внесення доповнень до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (15.12.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень до Закону України "Про основні

засади соціального захисту ветеранів праці та інших

громадян похилого віку в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 45, ст.339 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 479/95-ВР від 15.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18) такі доповнення:

1. Статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:

"Ветеранами праці визнаються також:

а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

b

p

Ae

Oe

 

\x00BA

B*

d

f

\x00B2

на пільгових умовах - за наявності загального трудового стажу у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;

за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності загального трудового стажу у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;

відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) - за наявності загального трудового стажу у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;

відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності загального трудового стажу у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;

б) пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього Союзу РСР;

в) інваліди I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають загальний трудовий стаж не менше 15 років".

2. Пункт 18 статті 9 доповнити словами "(за наявності особистого автотранспорту)".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes