/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про поставки продукції для державних потреб (22.12.95), Детальна інформація

Тема: Про поставки продукції для державних потреб (22.12.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 868
Скачати "Реферат на тему Про поставки продукції для державних потреб (22.12.95)"
Сторінки 1   2   3  
0493 Про поставки продукції для державних потреб (22.12.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про поставки продукції для державних потреб( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 3, ст. 9 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 494/95-ВР від 22.12.95,

ВВР, 1996, N 3, ст. 10 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.28 )

( У тексті Закону слова "Уряд Автономної Республіки

Крим" замінено словами "Рада міністрів Автономної

Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно із

Законом N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 )

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній) основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг (далі - продукція) для задоволення державних потреб суб'єктами господарської діяльності України всіх форм власності.

Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб

1. Державні потреби - це потреби України в продукції, необхідній для розв'язання соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Державне замовлення - це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності.

Державні замовники - Верховна Рада України та інші центральні органи державної влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні організації та установи, визначені законом про Державний бюджет України, а також державні організації та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення. ( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 )

Виконавці державного замовлення - це суб'єкти господарської діяльності України всіх форм власності, які виготовляють і поставляють продукцію для державних потреб відповідно до умов укладеного державного контракту.

Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

2. Поставки продукції для державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються для цього.

Обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції передбачаються в Законі про Державний бюджет України на поточний рік та визначаються Кабінетом Міністрів України відповідними рішеннями про використання позабюджетних джерел фінансування.

3. Потреба в продукції, необхідній для забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки продукції для регіональних потреб), визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до положень цього Закону.

Поставки продукції для виконання регіональних програм забезпечуються за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, що залучаються для цієї мети.

4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, поставками (закупівлею) для державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства України. ( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 )

Стаття 2. Формування державних замовлень, розміщення поставок

продукції для державних потреб і контроль за їх

виконанням

1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників. ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 )

2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщенням поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів України визначає центральні органи виконавчої влади, які координують роботу державних замовників щодо розміщення поставок продукції для державних потреб, доводять до державних замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення державних контрактів з виконавцями державного замовлення, якщо інше не встановлене законом.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар