Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України (30.01.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України (30.01.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.5
Скачувань: 728
0011 Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України (30.01.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про

шлюб та сім'ю України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 7, ст. 26 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 12/96-ВР від 30.01.96, ВВР, 1996, N 7, ст. 27 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Кодексу про шлюб та сім'ю України ( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 26, ст.204; 1971 р., N 20, ст.141; 1980 р., N 38, ст.754; 1985 р., N 11, ст.206; 1987 р., N 8, ст.149; 1991 р., N 9, ст.89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.528) такі зміни і доповнення:

1. Частину першу статті 33 викласти в такій редакції:

"Розмір аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, визначається судом у частковому відношенні до заробітку (доходу), включаючи вартість натуральних видач, з урахуванням матеріального і сімейного становища обох сторін, а також можливості одержання утримання від дітей. При цьому можливість одержання утримання від дітей для одного з подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, не звільняє другого з подружжя від сплати аліментів".

2. У частині першій статті 82 слова і цифри "але не менше 25 процентів мінімальної заробітної плати на місяць" замінити словами і цифрами "але не менше 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

3. У статті 89:

назву статті після слів "розмір аліментів на" доповнити словом "непрацездатних";

у частині першій слова "в твердій грошовій сумі" замінити словами "у частковому відношенні до заробітку (доходу)";

частину другу доповнити словами і цифрами "і не може бути меншим 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян на кожну дитину".

4. У статті 90:

у частині першій слова "у твердій грошовій сумі" замінити словами "у частковому відношенні до заробітку (доходу)";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягають стягненню з повнолітніх дітей, не може бути меншим 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян".

5. У частині п'ятій статті 92 цифри і слово "50 процентів" замінити словом "половину".

6. У частині першій статті 97 слова "в твердій грошовій сумі" замінити словами "у частковому відношенні до заробітку (доходу)".

7. Статтю 101 викласти в такій редакції:

"Стаття 101. Поняття усиновлення (удочеріння)

Усиновлення (удочеріння) є оформлене спеціальним юридичним актом прийняття в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки".

8. Доповнити Кодекс статтею 101-1 такого змісту:

"Стаття 101-1. Особи, які можуть бути усиновлені

Усиновлення допускається щодо дітей та виключно в їх інтересах.

Діти, від яких відмовилися батьки в пологовому будинку, можуть бути усиновлені за наявності письмової згоди батьків на усиновлення після досягнення ними двомісячного віку".

9. Статтю 102 викласти в такій редакції:

"Стаття 102. Органи, що приймають рішення про усиновлення

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes