Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (01.02.96), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (01.02.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.9
Скачувань: 861
0024 Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (01.02.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Про внесення змін до Закону України "Про банки і

банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 7, ст. 28 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 25/96-ВР від 01.02.96, ВВР, 1996, N 7, ст. 29 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.644; 1993 р., N 24, ст.272, N 26, ст.283; 1994 р., N 27, ст.222) такі зміни:

1. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування. Комерційний банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 10 відсотків власного статутного фонду (це обмеження не поширюється на приміщення, в яких розміщуються підрозділи банку, що виконують операції, передбачені цією статтею)".

2. Статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Дозвіл Національного банку на створення

комерційних банків

Національний банк дає дозвіл на створення в Україні комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій".

3. У статті 22:

у частині другій після слів "громадських фондів" слова "комерційних банків" виключити;

частину дев'яту викласти у такій редакції:

B

T

¬

1/4

B*

D

F\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x441B\x1C00 "Для реєстрації банків іноземних держав, банків з участю іноземного капіталу додатково до документів, зазначених у цій статті, подаються легалізовані у встановленому порядку документи:

а) іноземними юридичними особами:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes