Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України (02.02.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України (02.02.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.8
Скачувань: 851
0027 Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України (02.02.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Цивільного

процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 8, ст. 30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1503-06 ) такі зміни і доповнення:

1. Статті 15, 30, 63 і 317 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. З'ясування судом обставин справи на засадах

змагальності

Розгляд і вирішення цивільних справ у судах проводиться на засадах змагальності.

Суд зобов'язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи, роз'ясняти особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки і сприяти у здійсненні їх прав";

"Стаття 30. Обов'язки доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. У випадках, коли щодо витребування доказів для сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є труднощі, суд за їх клопотаннями сприяє у витребуванні таких доказів";

"Стаття 63. Види судових витрат та розмір державного мита

Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

1) суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам;

2) витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці;

3) витрати на розшук відповідача;

4) витрати, пов'язані з виконанням рішення відповідно до статті 372 цього Кодексу.

Розмір державного мита та звільнення від його сплати встановлюються законодавством України про державне мито.

Суд або суддя, виходячи з майнового стану громадянина, вправі звільнити його від сплати судових витрат у доход держави";

"Стаття 317. Ухвала касаційної інстанції і порядок її

постановлення

По справі, розглянутій у касаційному порядку, суд постановляє ухвалу в нарадчій кімнаті, в якій ніхто не має права бути присутнім, крім складу суду в даній справі.

Судді не мають права розголошувати міркувань, що були висловлені в нарадчій кімнаті.

T

|

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes