Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" (23.02.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" (23.02.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.5
Скачувань: 1642
0068 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" (23.02.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Декрету

Кабінету Міністрів України "Про порядок використання

прибутку державних підприємств, установ і організацій"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 11, ст. 54 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 69/96-ВР від 23.02.96, ВВР, 1996, N 11, ст. 55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 48-93 "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст.290) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 1 після слів "і нового будівництва" доповнити словами "та на поповнення власних оборотних коштів".

e

o

B*

O

2. Доповнити Декрет новими статтями 3 і 4 такого змісту:

"3. Нормативи відрахувань від прибутку державних підприємств, установ і організацій, які спрямовуються на поповнення власних оборотних коштів, до 1 січня 1997 року повинні становити не менше 10 відсотків суми прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, установ і організацій після сплати ними обов'язкових платежів.

4. Установити, що державні підприємства до 1 січня 1997 року в першочерговому порядку спрямовують 10 відсотків балансового прибутку на поповнення власних оборотних коштів. Прибуток, спрямований на цю мету у визначених межах, звільняється від оподаткування".

У зв'язку з цим статті 3 і 4 вважати відповідно статтями 5 і 6.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 лютого 1996 року

N 68/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes