Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (25.03.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (25.03.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: оЛЕКСІЙ
Розмір: 7.2
Скачувань: 843
0103 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (25.03.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та

осіб начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 17, ст. 73 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 104/96-ВР від 25.03.96, ВВР, 1996, N 17, ст. 74 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст.111) такі зміни і доповнення:

1. Преамбулу Закону після слів "органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР" доповнити словами "військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі

1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи".

2. У статтях 1, 12, 13, 14, 16, 23, 43 та назві розділу II слова "вислугою строків служби" замінити словами "вислугу років", а у статті 17 слова "вислуги строків служби" замінити словами "вислуги років".

3. Частину першу статті 4 після слів "підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України" доповнити словами "у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи".

4. Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 95 процентів, до категорій 2 і 3, - 90 процентів".

5. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років

Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії за вислугу років підвищуються в таких розмірах:

а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни I групи;

б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни II групи;

в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни III групи;

г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге;

д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни; на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - іншим учасникам війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, батькам і дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби".

6. Частину першу статті 16 доповнити пунктом "в" такого змісту:

"в) пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") - в розмірі 250 процентів мінімальної пенсії за віком, а пенсіонерам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком".

7. Пункт "а" статті 20 викласти в такій редакції:

t

a

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes