Про внесення доповнення до Закону України "Про бюджетну систему України" (06.05.96), Детальна інформація

Про внесення доповнення до Закону України "Про бюджетну систему України" (06.05.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.4
Скачувань: 1027
0171 Про внесення доповнення до Закону України "Про бюджетну систему України" (06.05.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу

N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001 )

Про внесення доповнення до Закону України

"Про бюджетну систему України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 27, ст.126 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 172/96-ВР від 06.05.96, ВВР, 1996, N 27, ст. 127 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Доповнити статтю 28 Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 26, ст.195) частиною другою такого змісту:

2

>

c

oE

B*

4

6

\x20AC

oe

o

AE

E

"Якщо показники видатків Державного бюджету України підлягають відповідно до Правил оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України подальшій деталізації у додатках до зазначеного Закону, ці додатки є невід'ємною частиною Закону України про Державний бюджет України. Внесення змін, уточнень та доповнень до них протягом бюджетного року здійснюється виключно за рішенням Верховної Ради України".

У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою цієї статті.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 травня 1996 року

N 171/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes