Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" (06.05.96), Детальна інформація

Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" (06.05.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.1
Скачувань: 816
0173 Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" (06.05.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів

України "Про податок на добавлену вартість"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 27, ст.128 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78, N 26, ст.281, N 34, ст.356; 1994 р., N 20, ст.120):

1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Платниками податку на добавлену вартість з реалізованих товарів (робіт, послуг) підприємствами та структурними підрозділами, що входять до складу залізниць і виконують роботи (надають послуги), пов'язані з основною діяльністю залізничного транспорту, є управління залізниць, при здійсненні інших видів господарської діяльності платниками податку на добавлену вартість з реалізованих товарів (робіт, послуг) є безпосередньо підприємства, що входять до складу Укрзалізниці".

2. Статтю 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:

4

 

>*B*

$

&

(

c

¤

¦

кладу залізниць, обчислюють оподатковуваний оборот з реалізованих товарів (робіт, послуг), пов'язаних з основною діяльністю залізничного транспорту, виходячи з вартості наданих ними послуг щодо перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти (за місцем надходження платежів за надані послуги (доходних надходжень) незалежно від пункту їх кінцевого призначення) та інших послуг і виконаних робіт, а також реалізованих товарів, що включає податок на добавлену вартість за встановленою ставкою".

3. Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Розрахунок податку на добавлену вартість щодо основної діяльності залізничного транспорту та його сплата до бюджету здійснюються централізовано управліннями залізниць".

4. Пункт 3 статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кожне підприємство чи структурний підрозділ, що входить до складу залізниці за основною діяльністю, складає і подає управлінню залізниці декларацію щодо податку на добавлену вартість у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством, та копію цієї декларації - податковим органам за місцем свого знаходження".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 травня 1996 року

N 173/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes