Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (07.05.96), Детальна інформація

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (07.05.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.3
Скачувань: 799
0184 Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (07.05.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін та доповнень до Закону України

"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 28, ст.135 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 185/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст.136 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст.364) такі зміни та доповнення:

1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву термін, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента".

2. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

*

z

>*B*

|

~

ae

ae

p

r

ae

e

У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково, або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці терміни було зупинено.

У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про задоволення позову пеня за порушення термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом або арбітражним судом.

Державні податкові інспекції вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею".

3. Частину першу статті 6 після слів "комплексного будівництва" доповнити словами "оперативного і фінансового лізингу".

Президент України Л.КУЧМА

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes