Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (16.05.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (16.05.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3
Скачувань: 662
0198 Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (16.05.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону

України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 31, ст. 146 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:

частину другу після слів "витрати на виплату" доповнити словами "і доставку", а слова і цифри "у 1996 році" замінити словами і цифрами "з 1996 року";

¦

A

B*

A

A

частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;

у частині третій слова і цифри "У період до 1996 року" виключити.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 травня 1996 року

N 198/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes