Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (16.05.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (16.05.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.5
Скачувань: 782
0203 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (16.05.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про державну податкову службу в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 31, ст. 148 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 6, ст.37; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.84; 1995 р., N 1, ст.3) такі зміни і доповнення:

1. У статті 8:

пункт 2 після слів "цільових фондів" доповнити словами "а також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів";

пункт 3 після слів "цільових фондів" доповнити словами "зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів";

доповнити статтю пунктом 13 такого змісту:

"13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером".

2. У частині першій статті 9 слова і цифри "крім пунктів 2, 3, 8 і 12" замінити словами і цифрами "крім пунктів 2, 3, 8, 12 і 13".

3. Пункт 2 статті 10 після слів "їх надходження" доповнити словами "а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів".

4. У статті 11:

а) у частині першій:

\x0161

\x00B4

B*

достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів";

доповнити частину після пункту 2 новим пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, та фізичних осіб

- суб'єктів підприємницької діяльності про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли";

доповнити частину пунктом 14 такого змісту:

"14) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим державним органам відповідно до чинного законодавства";

б) у частині другій слово і цифри "пунктами 5, 7 - 10 і 12" замінити словом і цифрами "пунктами 5, 7 - 10, 12 і 14".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 травня 1996 року

N 203/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes