Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (06.06.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (06.06.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 26.1
Скачувань: 921
0230 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (06.06.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 35, ст.162 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 242/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.163 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (в редакції Закону України від 19 грудня 1991 року

- Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.178, N 37, ст.543; 1993 р., N 10, ст.76, N 20, ст.217, N 26, ст.277, ст.281, N 29, ст.305, N 32, ст.343; 1995 р., N 16, ст.111; 1996 р., N 3, ст.11) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити преамбулу абзацом другим такого змісту:

"Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення".

2. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території.

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

пріоритету життя та здоров'я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексного розв'язання завдань охорони здоров'я, соціальної політики і використання забруднених територій на основі національних програм з цих питань та урахування інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об'єднань;

здійснення заходів щодо професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації постраждалого населення;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення консультацій між державними органами і постраждалими (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з соціального захисту на місцевому та державному рівнях;

міжнародного співробітництва в галузях охорони здоров'я, соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з цих питань".

3. У статті 2:

частину третю після слів "Національною комісією радіаційного захисту населення України" доповнити словами "з наступним затвердженням Верховною Радою України";

частину п'яту після слів "за поданням обласних Рад" доповнити словами "і затверджуються Верховною Радою України" та виключити з неї слова "народних депутатів".

4. У частині третій статті 3 слова "віком до 35 років" виключити.

5. Статті 6 і 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Якість продуктів харчування та

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes