Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з прикордонних питань (18.06.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з прикордонних питань (18.06.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13
Скачувань: 672
0245 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з прикордонних питань (18.06.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів

України з прикордонних питань

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 37, ст.167 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 246/96-ВР від 18.06.96, ВВР, 1996, N 37, ст.168 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Законі України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.5):

1. Статтю 2 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Охорона державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у здійсненні політичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, санітарно-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших заходів".

2. Пункт 5 статті 6 викласти в такій редакції:

"5) обмежена лінією державного кордону частина вод річок, озер та інших водойм, береги яких належать Україні".

3. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Перетинання державного кордону України

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та інше сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Морські та річкові невійськові судна і військові кораблі перетинають державний кордон України відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публікуються у встановленому порядку. Повітряні судна перетинають державний кордон України у спеціально виділених повітряних коридорах перельоту відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публікуються у встановленому порядку.

Переліт державного кордону України поза повітряними коридорами допускається тільки з дозволу уповноважених на те державних органів України.

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні формування перетинають державний кордон України для локалізації та ліквідації таких ситуацій у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України".

4. Статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Прикордонна смуга та контрольовані прикордонні

райони

З метою забезпечення на державному кордоні України належного порядку Кабінетом Міністрів України встановлюється прикордонна смуга, а також можуть установлюватися контрольовані прикордонні райони.

Прикордонна смуга встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону України на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм з урахуванням особливостей місцевості та умов, що визначаються Кабінетом Міністрів України. До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Контрольовані прикордонні райони встановлюються, як правило, в межах території району, міста, селища, сільради, прилеглої до державного кордону України або до узбережжя моря, що охороняється Прикордонними військами України. До контрольованого прикордонного району включаються також територіальне море України, внутрішні води України і частина вод прикордонних річок, озер та інших водойм України і розташовані в цих водах острови".

5. У статті 23:

частину першу після слів "У прикордонній смузі" доповнити словами "та контрольованому прикордонному районі";

частину другу після слів "де прикордонну смугу" доповнити словами "та контрольований прикордонний район".

6. У назві і тексті статті 27 слово "протиповітряної" замінити словом "повітряної".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes