/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про рекламу (03.07.96), Детальна інформація

Тема: Про рекламу (03.07.96)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 532
Скачати "Реферат на тему Про рекламу (03.07.96)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
0270 Про рекламу (03.07.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про рекламу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 271/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 )

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31,

ст.150 )

Цей Закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

реклама - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку;

особа - будь-яка фізична чи юридична особа;

продукція - товари, роботи, послуги, цінні папери;

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими рекламними засобами;

споживач реклами - будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама;

рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача в будь-якій формі та в будь-який спосіб;

спонсор - особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон регулює правовідносини в сфері реклами, призначеної для розповсюдження та споживання на території України.

2. Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або призначена для їх підтримки.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар