Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (09.07.96), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (09.07.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5
Скачувань: 870
0283 Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (09.07.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про цінні папери і фондову біржу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 40, ст. 185 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 284/96-ВР від 09.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст. 186 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93) такі зміни:

1. У статті 22:

у частині першій слова "відповідному фінансовому органі" замінити словами "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку";

у частині другій слово "фінансовому" замінити словом "реєструвальному";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств і акцій, а також інформації про їх випуск визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

у частині шостій слово "Фінансовий" виключити;

у частині дев'ятій слова "фінансовими органами" замінити словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

частину десяту викласти в такій редакції:

"Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

2. У статті 27:

у частині першій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

частину другу викласти в такій редакції:

"Дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної) видів діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які мають внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менш як 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. Частину третю статті 29 викласти в такій редакції:

"Особливості ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами визначає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України та Національним банком України".

4. У статті 33:

(

B*

*

,The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes