Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі (10.07.96), Детальна інформація

Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі (10.07.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.3
Скачувань: 834
0290 Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі (10.07.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про особливості приватизації майна

в агропромисловому комплексі

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 41, ст. 188 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 291/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст. 189 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 165-XIV ( 165-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.293 )

Цей Закон визначає особливості правового регулювання приватизації державного майна в агропромисловому комплексі.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про приватизацію

Приватизація майна в агропромисловому комплексі здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з цим Законом здійснюється приватизація майна підприємств, що перебувають у загальнодержавній, республіканській (Автономної Республіки Крим) та комунальній власності, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка і реалізація, виконання робіт і надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

Р о з д і л II

ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ПЕРЕРОБЛЯЮТЬ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ СИРОВИНУ ТА ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ І НАДАЮТЬ

ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ

Стаття 2. Спосіб приватизації

Приватизація майна підприємств харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісних, будівельних, фірмових торговельних, інших несільськогосподарських підприємств та організацій агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від вартості об'єктів приватизації (але не менше необхідної для створення статутного фонду акціонерного товариства згідно з законодавством України), здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. При цьому зберігаються профільність, технологічна єдність виробництва та цілісність майнових комплексів і технологій.

Стаття 3. Пільги на придбання акцій

Право на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю (за приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів) мають працівники підприємств, що приватизуються.

Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій (за приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів).

До працівників підприємств, що приватизуються, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, прирівнюються також особи, які вийшли з цих підприємств на пенсію, звільнені у зв'язку із скороченням штатів і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства України повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди, звільнені за станом здоров'я у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням.

Недержавним сільськогосподарським підприємствам (колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, селянські (фермерські) господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності) передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб через довірчі товариства, створені в колективах товаровиробників. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та розміщення приватизаційних майнових сертифікатів їх працівників.

Сільськогосподарські підприємства створюють довірчі товариства для здійснення представницької діяльності з цінними паперами відповідно до законодавства України.

Недержавні сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання мають право на придбання акцій за номінальною вартістю в межах зазначених квот у разі, коли трудові колективи підприємств, що приватизуються, сільськогосподарські товаровиробники і прирівняні до них особи не викупили цих акцій у межах установлених квот.

Якщо підприємства, що приватизуються, не мають договірних зв'язків із сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, визначення переліку сільськогосподарських товаровиробників, які залучаються на пільгових умовах до участі в приватизації підприємств, та квоти для придбання ними акцій передбачаються в плані приватизації відповідного підприємства без урахування вимог частини четвертої цієї статті за пропозиціями цих підприємств та державних органів управління сільського господарства і продовольства залежно від зони діяльності підприємств.

Стаття 4. Порядок розподілу акцій

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes