Про Рахункову палату (11.07.96), Детальна інформація

Про Рахункову палату (11.07.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.6
Скачувань: 766
0315 Про Рахункову палату (11.07.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Рахункову палату

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 316/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 43, ст.213 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 18/98-ВР від 14.01.98, ВВР, 1998, N 24, ст.136 )( Текст Закону опубліковано у Відомостях Верховної Ради

1998, N 24, ст.137 згідно з Постановою ВР

N 18/98-ВР від 14.01.98, ВВР, 1998, N 24, ст.136 )( Закон з редакційними уточненнями, внесеними у зв'язку з

прийняттям Конституційним Судом України Рішення від

23.12.97 N 7-зп ( v007p710-97 ), продовжує діяти з

23.12.97 згідно з Постановою ВР N 18/98-ВР від 14.01.98,

ВВР, 1998, N 24, ст.136 - втратила чинність на підставі

Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2000 ( v015p710-00 )

від 14.12.2000 )Цей Закон згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) визначає правові основи діяльності Рахункової палати, її статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Г л а в а I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Рахункової палати

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Рахункова палата є юридичною особою, має свою печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України. Місцезнаходженням Рахункової палати є місто Київ.

Стаття 2. Завдання Рахункової палати

Завданнями Рахункової палати є:

організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes