Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (12.07.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (12.07.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.3
Скачувань: 736
0324 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (12.07.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про патентування деяких видів підприємницької

діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 44, ст. 214 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 325/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996, N 44, ст. 215 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст.82) такі зміни і доповнення:

1. Частину третю статті 1 викласти у такій редакції:

"3. Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торговельну діяльність:

1) підприємств і організацій системи Укоопспілки та торгово-виробничих підприємств робітничого постачання;

2) суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків, створених за рішеннями органів місцевого самоврядування;

сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;

здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

сплачують державне мито за посвідчення договорів відчуження власного майна в разі, якщо відчуження кожної окремої категорії товарів відбувається не частіше одного разу на календарний рік;

3) суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва".

2. У частині третій статті 2:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими інспекціями за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять операції з роздрібної торгівлі (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту роздрібного продажу товарів, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів";

2) абзаци десятий, одинадцятий викласти у такій редакції:

"місцезнаходження державної податкової інспекції, що видала торговий патент;

відмітка державної податкової інспекції про надходження плати за виданий нею торговий патент".

3. Статтю 3 викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення

операцій з роздрібної торгівлі

1. Патентуванню підлягають операції з роздрібної торгівлі, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах роздрібного продажу товарів.

2. Під роздрібною торгівлею у цьому Законі слід розуміти торгівлю товарами, а також виконання при цьому супутніх робіт (послуг) за готівкові кошти, а також за інші готівкові платіжні засоби, включаючи кредитні картки.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes