Про застосування амністії в Україні (01.10.96), Детальна інформація

Про застосування амністії в Україні (01.10.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.2
Скачувань: 1083
0392 Про застосування амністії в Україні (01.10.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про застосування амністії в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 48, ст.263 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 620/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст.69

N 1745-III ( 1745-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.281 )

Стаття 1. Амністія є повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів.

Амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України ( 254к/96-ВР ), Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 ) та цього Закону.

Стаття 2. Законом про амністію може бути передбачене:

а) повне звільнення зазначених у ньому осіб від кримінальної відповідальності чи від відбування покарання (повна амністія);

б) часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (часткова амністія).

Закон про амністію не може передбачати заміну одного покарання іншим чи зняття судимості щодо осіб, які звільняються від відбування покарання.

Стаття 3. Не допускається застосування амністії:

а) до особливо небезпечних рецидивістів, визнаних такими за вироком суду, що набрав законної сили;

б) до осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі; ( Пункт "б" частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1745-III ( 1745-14 ) від 18.05.2000 )

в) до осіб, що мають дві і більше судимості за вчинення тяжких злочинів;

г) до осіб, яких засуджено за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; ( Частину першу статті 3 доповнено пунктом "г" згідно із Законом N 620/96-ВР від 19.12.96 )

д) до осіб, яких засуджено за вчинення тяжкого злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї статті, і які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання. ( Пункт "д" частини першої статті 3 в редакції Закону N 620/96-ВР від 19.12.96 )

Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється.

-

>°

B*

O

U

( Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 620/96-ВР від 19.12.96 )

Стаття 4. Дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на злочини, що тривають або продовжуються, якщо вони закінчені, припинені або перервані після прийняття закону про амністію.

У виняткових випадках, з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів, чинність амністії може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення амністії, за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених у законі про амністію (умовна амністія).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes