Про Конституційний Суд України (16.10.96), Детальна інформація

Про Конституційний Суд України (16.10.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 29.8
Скачувань: 787
0422 Про Конституційний Суд України (16.10.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Конституційний Суд України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 49, ст.272 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Конституційного Суду України

N 2-зп ( v002p710-97 ) від 23.06.97 )

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від 14.12.2000 )

Розділ I

Основи конституційного судоустрою

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Статус Конституційного Суду України

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Стаття 2. Завдання Конституційного Суду України

Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України ( 254к/96-ВР ) як Основного Закону держави на всій території України.

Стаття 3. Нормативне регулювання діяльності Конституційного

Суду України

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом.

Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують організацію його внутрішньої роботи у відповідності з цим Законом.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду

України

Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.

Стаття 5. Склад Конституційного Суду України

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Стаття 6. Порядок призначення суддів Конституційного Суду

України Президентом України

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes