Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (31.10.96), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (31.10.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.3
Скачувань: 1147
0456 Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (31.10.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про колективне сільськогосподарське підприємство"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.280 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) такі зміни:

Ae

THB*

орядок розподілу прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами".

2. Статтю 13 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Підприємство бере участь у приватизації переробних, агросервісних та інших державних підприємств.

Для здійснення представницької діяльності з цінними паперами підприємство створює довірчі товариства, які діють у межах повноважень, наданих загальними зборами або зборами уповноважених відповідно до чинного законодавства України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 31 жовтня 1996 року

N 456/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes