Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" (12.11.96), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" (12.11.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.1
Скачувань: 780
0481 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" (12.11.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про поставки продукції для державних потреб"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 52, ст. 301 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст.9) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. Частину другу статті 12 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) викласти у такій редакції:

"У разі поставок підприємцем товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб держава сприяє забезпеченню його матеріально-технічними та іншими ресурсами".

2. У статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):

частини другу і третю викласти в такій редакції:

b

>*B*

d

f

&

(

c

¤

з державними замовниками, включається до державного замовлення.

Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі включаються до державного замовлення";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах другій та третій цієї статті".

3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93 "Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.119).

4. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272):

пункт 3 статті 21 викласти в такій редакції:

"Порядок поставки продукції для державних потреб визначається законодавством України";

абзаци другий і третій пункту 1 статті 22 визнати такими, що втратили чинність.

Президент України Л.КУЧМА

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes