Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (13.11.96), Детальна інформація

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (13.11.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.3
Скачувань: 677
0490 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (13.11.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів

України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 52, ст. 306 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 14, ст.90, N 30, ст.229; 1996 р., N 9, ст.43, N 41, ст.192) такі зміни:

1. У пункті 6 статті 3:

1/4

\x20AC1/4

а) у підпункті "а" слова та цифри:

"вперше неповнолітнім громадянам - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" виключити;

б) підпункт "т" викласти в такій редакції:

"т) за видачу мисливських квитків, квитків рибалок та щорічне продовження строку їх дії - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

2. Пункт 17 статті 4 викласти в такій редакції:

"17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 листопада 1996 року

N 490/96-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes