Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (21.11.96), Детальна інформація

Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (21.11.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.4
Скачувань: 762
0537 Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (21.11.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державні гарантії відновлення заощаджень

громадян України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 8, ст. 60 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 8/97-ВР від 17.01.97, ВВР, 1997, N 8, ст. 61

N 201/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, N 35, ст.240

Рішенням Конституційного Суду

N 13-рп/2001 ( v013p710-01 ) від 10.10.2001 )

Стаття 1. На підставі цього Закону встановлюються зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.

Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років і які знаходились на рахунках Ощадного банку України не менше одного повного календарного року в період 1992-1995 років.

Чинність цього Закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які за станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

Не використані для приватизації державного майна компенсаційні сертифікати можуть бути повернуті вкладником до установ Ощадного банку України.

У цьому разі Ощадний банк України відновлює суму заощаджень вкладника, яка не повинна перевищувати суму компенсаційних сертифікатів, отриманих відповідно до Указу Президента України від 24 листопада 1994 року N 698 ( 698/94 ) "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху".

Компенсаційні сертифікати, що знаходяться у вільному обігу, залучені до приватизації державного майна, індексації не підлягають.

Стаття 2. Держава зобов'язується забезпечити збереження та відновлення реальної вартості заощаджень громадян і гарантує їх компенсацію у встановленому порядку.

Стаття 3. Встановити, що заощадження громадян, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, відновлюються у співвідношенні 1 карбованець заощаджень на 1,05 гривні за станом на 1 жовтня 1996 року.

Подальша компенсаційна індексація заощаджень громадян здійснюється при видачі вкладів, страхових внесків, погашенні цінних паперів відповідно до індексу інфляції.

Стаття 4. Компенсація зазначених у частині першій статті 1 цього Закону заощаджень громадян проводиться в порядку, встановленому статтями 6 і 7 цього Закону, та гарантується державою в сумі, яка на 1 жовтня 1996 року становить 131,96 млрд. гривень, у тому числі:

грошові заощадження - 121,90;

страхові внески - 7,77;

облігації Державної цільової безпроцентної

позики 1990 року - 0,61;

облігації Державної внутрішньої виграшної

позики 1982 року - 1,05;

державні казначейські зобов'язання СРСР - 0,21;

сертифікати Ощадного банку СРСР - 0,42. ( Стаття 4 в редакції Закону N 8/97-ВР від 17.01.97 )

$

6

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes