Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (17.12.96), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (17.12.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.8
Скачувань: 884
0609 Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (17.12.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Про внесення змін до Закону України "Про банки

і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 8, ст. 63 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 610/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 64 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.222), виклавши статтю 16 в такій редакції:

"Стаття 16. Нормативні акти Національного банку

Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, які є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб.

4

B\x00A8

oe

B*

6

8o

u

авління Національного банку. Вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили.

Нормативні акти Національного банку, що регулюють правовідносини, суб'єктами яких є фізичні особи, підлягають державній реєстрації згідно з законодавством України.

Нормативні акти Національного банку оскаржуються в порядку, встановленому законодавством України.

Нормативні акти Національного банку набирають чинності у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набирають чинності в терміни, визначені законодавством України.

Національний банк встановлює єдині правила бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації".

Президент України Л.КУЧМА

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes