Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, Детальна інформація

Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 565
0010 Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами (17.01.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про порядок списання заборгованості вугледобувних

та вуглепереробних підприємств Міністерства

вугільної промисловості України, що ліквідуються

за рішенням Кабінету Міністрів України, перед

Державним бюджетом України і місцевими бюджетами

та державними цільовими фондами

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 10, ст.84 )

Цей Закон визначає порядок списання заборгованості збиткових вугледобувних і вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, з метою скорочення видатків на ліквідацію таких підприємств.

N

\x00B8

>*B*oe

>

@

\x00BA

1/4

нарахованих відповідно до законодавства України та несплачених пені, фінансових санкціях на цю заборгованість списується за станом на дату прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про ліквідацію таких підприємств з урахуванням пасивів і активів цих підприємств.

Рішення про списання заборгованості підприємств щодо сплати місцевих податків і зборів, передбачених Законом України "Про систему оподаткування", приймає відповідний орган місцевого самоврядування.

Стаття 2. Заборгованість підприємств по внесках до Пенсійного фонду України погашається у першочерговому порядку перед задоволенням вимог інших кредиторів, у тому числі за рахунок реалізації майна таких підприємств.

Задоволення вимог інших кредиторів здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 3. Порядок ліквідації підприємств, на які поширюється дія цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 1997 року

N 10/97-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes