Про внесення змiн до окремих законiв України щодо оплати працi (23.01.97), Детальна інформація

Про внесення змiн до окремих законiв України щодо оплати працi (23.01.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.6
Скачувань: 1075
0020 Про внесення змiн до окремих законiв України щодо оплати працi (23.01.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до окремих законів України

щодо оплати праці

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 11, ст.89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 3, ст.9) абзацом одинадцятим такого змісту:

"умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці".

2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст.121):

а) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадку, передбаченого частиною першою статті 10 цього Закону";

б) статтю 16 доповнити словами "з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України".

A

Oe

B*

-

"

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x58E5o\x1C00-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209; 1993 р., N 11, ст.93, N 24, ст.273; 1995 р., N 3, ст.22; 1996 р., N 45, ст.229):

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Власник або уповноважений ним орган встановлює фонд оплати праці на умовах, визначених колективним договором (угодою).

Регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів, визначення переліку таких підприємств здійснюються Кабінетом Міністрів України";

абзац перший пункту 4 після слів "доходів працівників" доповнити словами "згідно з законодавством".

4. У Законі України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст.361):

а) частину другу статті 7 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes