Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ухилення від сплати податків (05.02.97), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ухилення від сплати податків (05.02.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.3
Скачувань: 936
0044 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ухилення від сплати податків (05.02.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кримінального

і Кримінально-процесуального кодексів України

щодо відповідальності за ухилення від сплати податків

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 12, ст.102 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 148-1, 148-2" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 148-2";

статтю 425 ( 1003-05 ) після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 148-2".

III. Встановити, що:

1. Діяння, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, справи про які на час набрання чинності цим Законом перебувають у стадії попереднього розслідування або судового розгляду, мають кваліфікуватися за новою редакцією статті 148-2 ( 2002-05 ) Кримінального кодексу України.

zo

na

>*B*

|

~

O

ae

ae

e

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1239l\x1300 2. Вироки на осіб, засуджених до позбавлення волі, які вчинили злочини, що мають кваліфікуватися за частиною 1 статті 148-2 в редакції цього Закону, підлягають перегляду з метою приведення їх у відповідність з новою редакцією зазначеної статті та вирішення питання про звільнення згаданих осіб від покарання або заміну його більш м'яким покаранням, з урахуванням конкретних обставин справи.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes