Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (12.02.97), Детальна інформація

Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (12.02.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.2
Скачувань: 797
0064 Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (12.02.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 15 Закону України

"Про соціальний і правовий захист

військовослужбовців та членів їх сімей"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 12, ст.103 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 65/97-ВР від 12.02.97

ВВР, 1997, N 12, ст.104 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст.190), виклавши її в такій редакції:

"Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ).

*

8

|

\x0152

e

d

x

>*B*

,

.

\x00A8

e

i

i

о грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується.

3. Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім'ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes