Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" (14.02.97), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" (14.02.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.9
Скачувань: 779
0070 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" (14.02.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про рекламу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 15, ст.115 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) викласти у такій редакції:

"В Україні проводиться державна політика обмеження куріння та вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я людини, здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

2. Статтю 6 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18):

1) статтю 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій про послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку часу";

у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять четвертим;

2) частину тринадцяту статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"контроль за дотриманням законодавства України про рекламу телерадіоорганізаціями всіх форм власності";

3) у статті 30:

частину третю викласти в такій редакції:

$

®

E

h

~

B*

&

(

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1DE6+\x1C00Забороняється реклама у передачах, розрахованих на дитячу (до 14 років) аудиторію";

частину сьому викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes