Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд" (20.02.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд" (20.02.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.6
Скачувань: 1135
0096 Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд" (20.02.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про арбітражний суд"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 18, ст.124 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст.469; 1992 р., N 32, ст.455, N 48, ст.661; 1993 р., N 33, ст.348) такі зміни:

1. Частину другу статті 1 доповнити словами "а також у розгляді справ про банкрутство".

2. У статті 4:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) рівності усіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом";

доповнити статтю після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4) змагальності сторін та свободи в наданні ними арбітражному суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості".

У зв'язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами

5-7.

3. Пункт 9 статті 13 викласти в такій редакції:

"9) вносить у пленум Вищого арбітражного суду протести на постанови, прийняті президією Вищого арбітражного суду".

4. Статтю 15 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор України або його заступник".

5. Пункт 5 статті 16 викласти в такій редакції:

"5) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України постанови, прийняті президією Вищого арбітражного суду".

6. Пункт 3 статті 18 після слів "Голови Вищого арбітражного суду" доповнити словами "України та Генерального прокурора України або його заступника".

7. Статті 20-29 розділу III замінити статтями 20-22 такого змісту:

"Стаття 20. Законодавство про статус судді арбітражного суду

Статус судді арбітражного суду визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" ( 3911-12), "Про органи суддівського самоврядування" ( 3909-12 ), "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", ( 3781-12 ) іншими законами з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 21. Суддя арбітражного суду

B*

f

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7880ae\x1C00ного суду є посадова особа, наділена повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин.

Повноваження судді арбітражного суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України ( 1798-12 ) та іншими законами.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes