Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" (19.02.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" (19.02.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 32.1
Скачувань: 853
0089 Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" (19.02.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про приватизацію майна державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 17, ст.122 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 90/97-ВР від 19.02.97,

ВВР, 1997, N 17, ст.123 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348, N 38, ст.562, N 42, ст.603; 1993 р., N 7, ст.53, N 17, ст.184; 1994 р., N 18, ст.103, N 24, ст.183; 1995 р., N 10, ст.64), виклавши його в такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватизацію державного майна

Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, з метою створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки України.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття та мета приватизації

Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизації

1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.

2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

законності;

державного регулювання та контролю;

надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;

надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються;

забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;

платності відчуження державного майна;

пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

безоплатної передачі частки державного майна кожному громадянинові України за приватизаційні папери;

додержання антимонопольного законодавства;

повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes