Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (04.04.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (04.04.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 809
0182 Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (04.04.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим

території, що зазнала радіоактивного забруднення

внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 20, ст.145 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.177, N 37, ст.541; 1993 р., N 10, ст.76; 1995 р., N 19, ст.136; 1996 р., N 3, ст.11) такі зміни:

1. У статті 2:

частину третю після слів "Національною комісією радіаційного захисту населення України" доповнити словами "з наступним затвердженням Верховною Радою України";

у частині п'ятій слова "обласних Рад народних депутатів" замінити словами "обласних Рад і затверджуються Верховною Радою України".

2. В абзаці четвертому частини другої статті 12 слова "віком до 35 років" виключити.

l>*B*

n

p

Oe

O

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

4. У тексті Закону слова "Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України", "Міністерство сільського господарства України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України", "Державний комітет України по стандартизації, метрології та якості продукції" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", "Міністерство сільського господарства і продовольства України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" у відповідних відмінках.

5. У частині першій статті 8, статті 9, частині третій статті 14, частині першій статті 20 слова "народних депутатів" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 квітня 1997 року

N 182/97-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes