Про внесення змiн до Закону Української РСР "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (25.04.97), Детальна інформація

Про внесення змiн до Закону Української РСР "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (25.04.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.1
Скачувань: 948
0234 Про внесення змiн до Закону Української РСР "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (25.04.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону Української РСР

"Про індексацію грошових доходів населення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 2, ст. 2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Закону Української РСР "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 42, ст.551; 1993 р., N 5, ст.34; 1997 р., N 4, ст.23), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про індексацію грошових доходів населення

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи індексації грошових доходів населення України.

Стаття 1. Поняття індексації

Індексація - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спроможності їх грошових доходів.

Стаття 2. Індекс споживчих цін

Для індексації грошових доходів населення використовується індекс споживчих цін і тарифів на товари та послуги.

Спостереження за зміною цін на споживчі товари і послуги та обчислення індексу споживчих цін здійснюється органами державної статистики.

Індекс споживчих цін обчислюється на підставі статистичних спостережень за зміною цін у роздрібній торгівлі, на ринках тощо і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Стаття 3. Об'єкти індексації

1. Індексації підлягають грошові доходи громадян, що одержуються ними в гривнях на території України і не мають разового характеру:

пенсії;

соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо);

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо.

2. Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, крім передбачених частиною першою цієї статті.

Стаття 4. Підстави для проведення індексації

Обчислення індексу споживчих цін з наростаючим підсумком для індексації грошових доходів громадян починається з 1 січня 1997 року, і індексація провадиться, якщо індекс споживчих цін перевищив 105 відсотків (величина порога індексації).

Обчислення індексу споживчих цін для здійснення подальшої індексації грошових доходів громадян починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив 105 відсотків.

Стаття 5. Розмір виплат, зумовлених індексацієюThe online video editor trusted by teams to make professional video in minutes