/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (13.05.97), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (13.05.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 610
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (13.05.97)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
0251 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (13.05.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Арбітражного процесуального

кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 25, ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.56; 1993 р., N 33, ст.347; 1995 р., N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.44) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Форми арбітражного процесу

Арбітражні суди вирішують господарські спори у порядку позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.

Арбітражні суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).

2. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності".

3. Статті 2 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Порушення справ у арбітражному суді

Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:

підприємств та організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;

державних та інших органів, які звертаються до арбітражного суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;

прокурорів та їх заступників, які звертаються до арбітражного суду в інтересах держави.

Якщо прокурор звертається до арбітражного суду в інтересах держави, в позовній заяві має бути зазначено орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Арбітражний суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-якого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби";

"Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні

господарських спорівАрбітражний суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ), цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Арбітражний суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.

Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Арбітражний суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.

У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльності, арбітражний суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар