Про місцеве самоврядування в Україні (21.05.97), Детальна інформація

Про місцеве самоврядування в Україні (21.05.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 30
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 70.3
Скачувань: 914
0280 Про місцеве самоврядування в Україні (21.05.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про місцеве самоврядування в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 )

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372

N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67

з Рішенням Конституційного Суду

N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від 09.02.2000

Законами

N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393

N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39

N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172

N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175

N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 )

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes