Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання (03.06.97), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання (03.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.2
Скачувань: 876
0295 Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання (03.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів

України з питань валютного регулювання

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 29, ст.189 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.184) такі зміни:

пункти 1, 2, 3 статті 4 виключити;

в абзаці п'ятому пункту 2 статті 16 слова і цифру "пунктами 3 і" замінити словом "пунктом".

OOe

O

2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 16-93 "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.185).

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

4. Кабінету Міністрів та Національному банку України у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативні акти.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 червня 1997 року

N 295/97-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes