Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (04.06.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (04.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.6
Скачувань: 963
0307 Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (04.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 45, ст.283 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 132/98-ВР від 13.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.161 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) такі зміни:

1. У статті 19:

частину третю викласти у такій редакції:

"Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету чи межі малозабезпеченості".

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту та шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою та сьомою.

2. Частину другу статті 64 та статтю 75 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі не нижче межі малозабезпеченості, величина вартості якої з 1 січня 1997 року становить 70,9 гривні, поширюється тільки на пенсії, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

B*&

(

\x017D

N

P

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x068E\x008F\x1C00"Про пенсійне забезпечення", перераховуються диференційовано в міру збільшення мінімального розміру пенсії за віком.

3. До внесення відповідних змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) застосовується порядок визначення середньомісячного заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, що діяв до набрання чинності цим Законом. ( Розділ II доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 132/98-ВР від 13.02.98 )

4. Комітетам Верховної Ради України підготувати пропозиції щодо приведення у відповідність із цим Законом законодавчих актів, якими встановлюються розміри пенсій, що обраховуються у співвідношенні з мінімальним розміром пенсії за віком, не збільшуючи при цьому максимального розміру цих пенсій.

5. Кабінету Міністрів України:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes