Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (04.06.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (04.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.2
Скачувань: 770
0308 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (04.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кодексу України

про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 29, ст.192 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Статтю 210 викласти в такій редакції:

"Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками

законодавства про загальний військовий обов'язок

і військову службу

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, оборонно-спортивних оздоровчих таборах при військових частинах або пунктах за вказівкою військового комісаріату -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. В абзаці другому частини першої статті 211 слова "попередження або" виключити.

3. В абзаці другому статті 211-1 слово "попередження" замінити словами "накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

4. В абзаці другому частини першої статті 211-2 слова "попередження або" виключити.

5. В абзаці першому частини першої статті 211-3 слово "колгоспів" замінити словами "колективних сільськогосподарських підприємств".

6. У частині першій статті 211-4:

в абзаці першому слово "колгоспів" замінити словами "колективних сільськогосподарських підприємств";

в абзаці другому слова "попередження або" виключити.

7. У частині першій статті 211-5:

j

\x02C6

B*

\x017E

e

e

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7883\x00AA\x1C00 в абзаці першому слова "виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "органи місцевого самоврядування";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes