Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку (19.06.97), Детальна інформація

Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку (19.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.2
Скачувань: 1060
0372 Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку (19.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві

щорічних зборів Європейського банку реконструкції

та розвитку

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 35, ст.222 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 626/97-ВР від 06.11.97, ВВР, N 9, ст.33 )

Цей Закон регулює деякі питання фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням у травні 1998 року в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР), як виняток із загальних положень, встановлених частиною третьою статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ).

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Прибуток платника податку, що підлягає оподаткуванню, зменшується на суму коштів та вартості матеріальних активів, що добровільно перераховуються (передаються) Організаційному комітету Міжвідомчої ради координації діяльності з підготовки та проведення щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - Організаційний комітет) для підготовки і проведення в місті Києві у травні 1998 року щорічних зборів ЄБРР.

Стаття 2. Звільняються від сплати ввізного мита товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України на виконання укладених договорів (контрактів) з юридичними особами - забудовниками (замовниками) для будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування об'єктів для приймання, розміщення учасників щорічних зборів ЄБРР (додаток N 1), а також необхідне обладнання, транспортні засоби для забезпечення та проведення щорічних зборів ЄБРР (додаток N 2).

Юридична особа, що здійснює операції із ввезення (пересилання) на митну територію України товарів для цільового використання на будівництво об'єктів (згідно з додатком N 1), а також необхідного обладнання та транспортних засобів (згідно з додатком N 2) для забезпечення і проведення щорічних зборів ЄБРР, сплачує податок на додану вартість із застосуванням податкового векселя, оформленого у порядку, передбаченому Законом України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) із строком погашення такого векселя до 1 липня 1998 року, а в разі реконструкції, ремонту та облаштування об'єктів (згідно з додатком N 1) - до 1 травня 1998 року. Зазначений вексель не потребує підтвердження комерційним банком.

Зазначений механізм застосування векселів поширюється також і на операції із ввезення (пересилання) на митну територію України підакцизних товарів, які використовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування об'єктів (згідно з додатком N 1) та на забезпечення і проведення щорічних зборів ЄБРР (згідно з додатком N 2).

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з реалізації робіт (послуг), що імпортовані юридичними особами на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування об'єктів для приймання, розміщення учасників щорічних зборів ЄБРР (згідно з додатком N 1) на виконання укладених договорів (контрактів), а також, що здійснюються юридичними особами для забезпечення та проведення щорічних зборів ЄБРР (згідно з додатком N 2).

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з реалізації робіт (послуг), що імпортовані Організаційним комітетом і Європейським банком реконструкції та розвитку для потреб проведення щорічних зборів ЄБРР.

Стаття 3. У разі невиконання юридичною особою зобов'язань, пов'язаних з підготовкою і проведенням у місті Києві в травні 1998 року щорічних зборів ЄБРР, у тому числі з будівництвом, реконструкцією та ремонтом об'єктів для приймання, розміщення учасників зборів, з такої юридичної особи стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг відповідно до статті 2 цього Закону, якщо таке невиконання зобов'язань юридичної особи сталося з її вини.

Стаття 4. Від оподаткування звільняються доходи Організаційного комітету, одержані у вигляді коштів або матеріальних активів, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для підготовки і проведення в місті Києві у травні 1998 року щорічних зборів ЄБРР. У разі використання зазначених коштів, матеріальних активів на інші цілі вони включаються до складу об'єкта оподаткування.

Стаття 5. Спрямовувати до 1 липня 1998 року 50 відсотків коштів, отримуваних Київським обласним управлінням по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг згідно з статтею 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) від підприємств і господарських організацій міста Києва, на реконструкцію, капітальний ремонт та утримання шляхів у місті Києві, пов'язаних з підготовкою до проведення щорічних зборів ЄБРР. ( Розділ I доповнено статтею 5 згідно із Законом N 626/97-ВР від 06.11.97 )

Р о з д і л II

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Режим оподаткування, встановлений цим Законом, діє до 1 травня 1998 року, а в разі будівництва об'єктів для приймання і розміщення учасників зборів - до 1 липня 1998 року.

3. Кабінет Міністрів України може виступати гарантом від імені держави за позиками, які надаються до 1 червня 1998 року іноземними державами, банками, іншими міжнародними фінансовими організаціями на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування об'єктів для проведення щорічних зборів ЄБРР: "Апартамент-отель" - 30 млн. доларів США, готель "Київ" - 27 млн. доларів США, готельний комплекс "Московський" - 49 млн. доларів США, Державний міжнародний аеропорт Бориспіль -195 млн. марок ФРН та інших об'єктів, пов'язаних з проведенням цих зборів. ( Розділ II доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 626/97-ВР від 06.11.97 )4. Обслуговування кредитів, що залучаються під гарантію Кабінету Міністрів України, здійснюється уповноваженими банками України. Уповноваженими банками можуть бути комерційні банки України, ліквідність яких підтверджена Національним банком України та аудиторським висновком аудитора іноземної держави відповідно до закону. Перелік уповноважених банків затверджується спільним рішенням Кабінету Міністрів України та Національного банку України. ( Розділ II доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 626/97-ВР від 06.11.97 )5. Право обслуговувати кредити за цим Законом надається уповноваженим банкам України за умови надання цими банками Міністерству фінансів України гарантії щодо повернення наданих ними кредитів. ( Розділ II доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 626/97-ВР від 06.11.97 )The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes