Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (19.06.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (19.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.5
Скачувань: 947
0374 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (19.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кодексу законів

про працю України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 35, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1994 р., N 3, ст. 10) такі зміни:

1. Статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

Z

B*

Z

"При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

2. Статтю 25 після слова "походження" доповнити словом "прописку".

3. Частину п'яту статті 48 викласти у такій редакції:

"Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 червня 1997 року

N 374/97-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes